images-(16).jpg                                                                  
 مقام معظم رهبری : 
                     بازنشستگان نیروی فعال اندکی پیش هستند که تلاش کرده اند، زحمت کشیده اند و بسیاری از آنان ...

                                                                   
                                                                                                         <<
ادامه >>
          

سفرهای سیاحتی و زیارتی