آخرین تغییرات اعضاء هیات مدیره و بازرسین کانونهای بازنشستگی شرکتهای صنعت آب و برق در سراسر کشور
1395/10/13
آخرین تغییرات اعضاء هیات مدیره و بازرسین کانونهای بازنشستگی شرکتهای صنعت آب و برق در سراسر کشور
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صنعت برق استان یزد
سید محمد هادی نیا : مدیر عامل
احمد ریمانی : رییس هیات مدیره
مظفرالدین امیر جلیلی : نایب رییس
محمد کاظم تحقیقی : عضو و خزانه دار
غلامرضا پیام : عضو
غلامحسین غفاریان : بازرس
نشانی : یزد بلوار شهید منتظر القایم بن بست نیما تلفن : 36239497    نمابر : 36239497
 
 
نیروگاه شهید مفتح همدان
محمد سعید ملکی :رییس هیات مدیره
محمد رضا واقفی : عضو
کامران اکبری : عضو
جمشید زارعی : بازرس
نشانی : همدان بلوار مدنی آقاجانی بیگ   تلفن : 08132514161
 
 
آب و فاضلاب شهری گیلان
یوسف راستگو : رییس هیات مدیره
آیت ا.. زمانی : مدیر عامل
محمد تقی نژاد : نایب رییس
گل محمد ناطقی : عضو و خزانه دار
صفر حسن پور : بازرس
نشانی : رشت جنب پارک قدس (پارک شهر) آب و فاضلاب گیلان  تلفن 013133225020
 
برق منطقه ای مازندران
سید مهدی ساداتی : رییس
غلامحسین بهنیا :عضو
علیرضا         : عضو
رحیم مهدوی  : عضو
احمد نیکو : مشاور
نشانی : ساری ساختمان برق مازندران طبقه همکف   تلفن : 01133355206
 
شرکت توانیر
حسین پورمختار : رییس
لطفعلی مولازاده : نایب رییس
محمد تقی جوادی : خزانه دار
عباس داوری : عضو
غلامعلی یوسفی : عضو
حسن صابر : بازرس
نشانی : تهران میدان ونک خیابان برزیل شرقی ساختمان شماره 2 توانیر     تلفن : 88882133
 
شرکت مدیریت منابع آب ایران
محمد علی صادقی اصفهانی : رییس
عبدالرحیم ماپار : نایب رییس
علی شهریاری : خزانه دار
علیرضا شیخ الاسلامی : عضو
محمد رضا پور رحیمی : عضو
نشانی : تهران خیابان فلسطین شمالی پلاک 517   تلفن : 88916647
 
 
شرکت برق منطقه ای خوزستان
خدامراد علیدادی گندمانی : رییس
رشاد نوری : نایب رییس
حمید حسنیاری :خزانه دار
فریدون طاهری : بازرس
فرحناز قوی منفرد : عضو علی البدل
منصور تاج امیر : عضو علی البدل
نشانی : اهواز گلستان 5 طبقه ساختمان شماره 2 برق منطقه ای خوزستان طبقه دوم اتاق 316   تلفن 06133737165
 
 
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
ابراهیم خلیل انسان نژاد : رییس
اسماعیل محمودیان : نایب رییس
ایوب سالک سلطانی
محمد امین پناهشاهی : عضو
مهر انگیز دلبرپور احمدی : عضو
طیبه جدیری شوفری : عضو علی البدل
علی راوندی :                   "
احمد ملوکی : بازرس اصلی
جمال بانی : بازرس علی البدل
نشانی : تبریز بلوار استاد شهریار خیابان گلکار ساختمان توزیع نیروی برق آ.ش      تلفن 33385046

نیروگاه حرارتی رامین
محمد علی پروه : مدیر عامل
منصور حسن پور : نایب رییس
حسین خضری تنگستانی : خزانه دار : خزانه دار
رضا عالی رضایی : عضو
عبدالحسین بویری : عضو
شاپور عیدی : عضو علی البدل
عبدالامیر بازدار : بازرس
محمد خانی : بازرس علی البدل
نشانی : اهواز کورش فاز  4 شهرک شهید عباسپور جنب استخر    تلفن 06134469767

صنعت برق زنجان
ولی اله علوی نیک : رییس
محمد هادی خالصی : نایب رییس
حسین اعلا پور : منشی و عضو
صادق بهمنی : عضو
کریم رحمانی : عضو
علی اصغر عطاییان : عضو علی البدل
اکبر جعفری : عضو علی البدل
مهدی پویا : بازرس اول
سوسن خطیبی : بازرس دوم
نشانی : زنجان خیابان سعدی شمالی (سرباز) شرکت توزیع نیروی برق زنجان

شرکت توزیع برق استان کرمانشاه
جعفر رضایی : رییس
یوسف دهقان : نایب رییس
یداله نادریان : خزانه دار
عبدالخالق ژاله : عضو
مظفر میلانی : عضو
فیروز خیراندیش : بازرس
نشانی : کرمانشاه میدان لشکر جنب فروشگاه اتکا ارتش  تلفن 37289480

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی
رضا پرموده : رییس
ابراهیم نوری دیزج : نایب رییس
مجید فرهنگ : خزانه دار
ابوالفضل خیری زاده : عضو
سید محسن حسینی : دبیر و عضو
نشانی : تبریز خیابان امام  جنب خیابان خاقانی برق منطقه طبقه اول اتاق 127     تلفن : 5246572

شرکت برق منطقه ای گیلان
علی محمدی : رییس
منصور معایر : نایب رییس
محمد مهدی سماکچی : عضو
غلامرضا ماید : عضو
سیروس خلیل زاده : عضو
عبدالحمید بدیعی خرسند : بازرس
نشانی : رشت چهارراه قدس شرکت برق منطقه ای گیلان   تلفن : 01333310300

شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
قیطاس موسی نژاد : عضو
روح اله رحمانی : عضو
عبدالمجید جوادی : عضو
اکبر نویدی : عضو علی البدل
غفبان نظری : عضو علی البدل
منوچهر کاوه : بازرس
علیمراد زمانی : بازرس علی البدل
 
 
شرکت توزیع نیروی برق همدان
محمد شاهرخ فتحیان : عضو
محمد رضا اسدیان  : عضو
سید محسن رحمانی :: عضو
محمد علی محبوبیان : عضو
سید حسن شبیری : عضو
محمد رضا بیات : عضو علی البدل
محمد علی مریانجیان : بازرس
اسفندیار ظهرابی : بازرس علی البدل
نشانی : همدان خیابان مهدیه شرکت تعاونی برق جنب شرکت توزیع برق استان   

شرکت توزیع برق استان اردبیل
میر فتح اله حسینی : رییس
اکبر نژاد اردبیلی : خزانه دار
عبدالعلی سعدی : عضو
جمال پیر باستانی : عضو
محمد حسین صالحی : عضو علی البدل
طاهر رضوان پور : بازرس
التفات بنایی بازرس علی البدل
نشانی : اردبیل میدان شهدا  تلفن    3 -04533232601