کانون بازنشستگان آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی
1394/04/03
کانون بازنشستگان آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی


مشخصات اعضاء هیات مدیره :

مدیرعامل غلامرضا مهدیپور، رییس احمد علیایی، نایب محمد هادی قمصریان ، عضو صادق طوسی و علی صالحی ، بازرس محمد حسین فدایی
نشانی :
مشهد ، بلوار شهید صادقی ، خیابان هجرت، انتهای هجرت 12 مقابل دبیرستان باقرالعلوم
کد پستی :

تعداد اعضاء:

215 نفر
تخصصهای موجود:

شماره تماس:

05137386114
شماره تلفن همراه رییس هیات مدیر:
09153114363
نشانی سایت:

پست الکترونیکی:

kanoonabfar@yahoo.com