photo_2017-05-22_13-15-32.jpg                                                          
 مقام معظم رهبری : 
بازنشستگان نیروی فعال اندکی پیش هستند که تلاش کرده اند،زحمت کشیده اند و بسیاری از آنان..
                                                                                                                                                    << ادامه >>