کانون بازنشستگان شرکت برق منطقه ای خوزستان
1394/04/16
کانون بازنشستگان شرکت برق منطقه ای خوزستان


مشخصات اعضاء هیات مدیره :
رییس خدامراد علیدادی ، نایب رشاد نوری ، خزانه دار حمید حسنیاری ، عضو علی البدل فرحناز قوی مفرد ، بازرس عبدالحمید حشمتی ، بازرس علی البدل سوسن امیری


نشانی :

اهواز بلوار گلستان پنج طبقه ساختمان شماره 2  برق طبقه دوم اطاق 316
کد پستی :
6174611187


تعداد اعضاء:
495 نفر

تخصصهای موجود:

شماره تماس:
06133737185


شماره تلفن همراه رییس هیات مدیر:
09166130179

نشانی سایت:

پست الکترونیکی:
kanoon@kzrec.co.ir