برگزاري بيستمين همايش سراسري روساي كانونهاي بازنشستگان صنعت آب و برق در زنجان
1394/08/12
برگزاري بيستمين همايش سراسري روساي كانونهاي بازنشستگان صنعت آب و برق در زنجان

بيستمين همايش سراسري روساي كانون هاي بازنشستگان صنعت آب و برق در استان زنجان در تاريخ  94/7/9 برگزار گرديد .
در اين مراسم ابتدا تلاوت قرآن مجيد و سپس سرود جمهوري اسلامي نواخته شد .
 در ابتدا خير مقدم توسط جناب آقاي مهندس ترابي عضو هيات مديره كانون بازنشستگان برق زنجان بيان و سپس جناب آقاي مهندس قاضي زاده مدير عامل برق منطقه اي زنجان و رييس شوراي انسجام بخشي استان  و جناب آقاي مهندس دانش منفرد رييس هيات مديره كانون بازنشستگان صنعت آب و برق و جناب آقاي بخشي فر معاون سياسي و انتخابات استانداري زنجان ايراد سخنراني فرمودند .
در پايان همايش 5 نفر از روساي كانونها آقايان نصيري و پورمختار و مهدي پور و احمدي و صمديان نيز مطالبي در خصوص بازنشستگان بيان نمودند .