برگزاری مجمع عمومی کانون بازنشستگان صنعت آب و برق
1397/06/24
اطلاعیه مورخ 97/6/24 کانون بازنشستگان صنعت آب و برق

به اطلاع اعضا محترم کانون میرساند نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالانه کانون در تاریخ 97/6/7 برگزار و حسب پیشنهاد هیات رییسه جلسه و تایید اکثریت حضار " تنفس اعلام " و مقرر گردید نوبت دوم مجمع در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ   97/7/2  در ساختمان وزارت نیرو و با حضور نماینده محترم وزارت کشور مجددا برگزار گردد . 
لذا از اعضا محترم کانون تقاضا می گردد در این جلسه حضور یابند .
در ضمن نمایندگان شعب کانونها همانند سابق می توانند در مجمع شرکت نمایند .
دستور جلسه :
- ارایه گزارش هیات مدیره
- انتخاب هیات مدیره و بازرس


                                                                        کانون بازنشستگان صنعت آب و برق