بیستمین گردهم آیی کانون های بازنشستگان صنعت آب و برق در استان زنجان
1394/06/30
بیستمین گردهم آیی کانون های بازنشستگان صنعت آب و برق در استان زنجان
بیستمین گردهم آیی کانون های بازنشستگان صنعت آب و برق به میزبانی صنعت برق زنجان روز پنجشنبه  مورخ 9/7/1394 در استان زنجان برگزار میگردد .
نمایندگان کانون های بازنشستگان استانها درخواست خود را حداکثر تا تاریخ 5/7/1394 به نمابر شماره 33145064-024 به نام آقای مهندس خالصی ارسال فرمایند .
روسای محترم کانون ها عنایت داشته باشند بدلیل محدودیت امکانات ، محل اسکان و پذیرایی از اعزام بیش از یک نفر خودداری فرمایند.
شماره تماس جهت هماهنگی :
جناب آقای مهندس خالصی : 09125418044
جناب آقای پهلوانی :09121411440
جناب آقای رحمانی : 09122415732
جناب آقای بخشوده : 09123574906  نمابر :02181606962
محل برگزاری گردهم آیی :
زنجان ، بزرگراه 22 بهمن ، روبروی ستاد نیروی انتظامی ، هتل پیام  1- 33025000- 024