قابل توجه بازنشستگان محترم و موظفین حوزه ستادی وزارت نیرو
1398/12/05
با توجه به بروز و شیوع ویروس کرونا در تهران و به منظور ارتقاء سطح جلوگیری از ابتلاء و همچنین کاهش دغدغه و نگرانی بازنشستگان و موظفین محترم، طبق دستور و نظر معاونت محترم وزیر در امور پشتیبانی، حقوقی وامور مجلس وزارت نیرو و هماهنگی انجام شده با بیمه طرف قرارداد، ارائه اسناد پزشکی و درمانی بازنشستگان تا پایان مدت قراداد بیمه تکمیلی موجود (31/3/99) امکان پذیر میباشد. لذا نگرانی از تاخیر در تسلیم اسناد درمانی وجود نخواهد داشت.   بنابراین حتی المقدور از مراجعه حضوری به حوزه ستادی تا پایان سال جاری خودداری فرمائید.
                                                                                    کانون بازنشستگان صنعت آب و برق