قابل توجه كانونهاي بازنشستگي صنعت آب و برق
1398/12/05
دوستان و همراهان، سلام روز شما بخیر. به استحضار میرساند در جلسه دوم دیماه سال ۹۸ که دوستان از تعدادی از کانون های بازنشستگی در تهران خدمتشان بودیم  مقرر شد ۵ نفر از عزیزانی که مشتاقانه دنبال تشکیل شورا/شوراهای هماهنگی برای کانون های بازنشستگان صنعت آب و برق بودند و یا تجربه خوبی در تشکیل شورای استان و شرکتهای تولید برق داشته اند به اتفاق اینجانب روی این موضوع کار کنیم. نتیجه مذاکرات،پیگیریها و نشست حضوری این ۶نفر در تاریخ ۷ بهمن منجر به پیشنهاد زیر گردید تا کلیه کانونها بصورت فعال ضمن اعلام نظرات اصلاحی احتمالی حد اکثر تا ۲۵ بهمن ماه برای تشکیل کانونهای پیشنهادی در آینده نزدیک اقدام فرمایند.
گزارش و صورتجلسه ی نشستِ دوشنبه ۷ بهمن ۹۸- تهران-کانون مرکزی
 
 گروه انتخاب شده در نشستِ دوم دی ماه ۹۸ (آقایان ملک محمدی ،خاندوزی، درویشی، نیکنام ،خوشنواز و پهلوانی)  پس از مشورت ها، رایزنی‌ها و گفتگوهای بسیار از راه دور با یکدیگر (از طریق صفحات اجتماعی و مجازی)، در روز دوشنبه ۷ بهمن ۹۸ در تهران (دفتر کانون مرکزی )گرد هم آمدند تا حاصل ِتلاش های خود را در راستای ایجاد تشکیلاتی ( شوراهایی) منطقی و فراگیر برای کانون های بازنشستگان صنعت آب و برق ، جمع بندی و پیشنهاد نمایند و از این طریق از یک سو به صورت شفاف تر و فراگیرتر صدای بازنشستگانِ انواع شرکتها به لحاظ ماهیت( دولتی و غیردولتی)،تموّل مالی ( ضعیف و قوی)، وسعت و تعداد پرسنل( بزرگ و کوچک) و...........شنیده شود و از سوی دیگر کانون مرکز را به لحاظ همفکری و مشارکت در امر پیگیری امور مربوط به با نشستگان یاری دهند.
خوشبختانه همدلی، همزبانی و نگاه مثبت حاضرین در اکثر قریب به اتفاق موارد از طریق اقناع سازی و گفتگو حاکم بود.
حاصل این جمع بندی به صورت کتبی برای تمام کانون های موجود( اعم از شعبه و مستقل) به طریق مقتضی برای بررسی، اظهار نظر و پاسخ دهیِ مکتوب در مهلت معین ارسال خواهد شد.
 
جمع بندی نشست:
با توجه به مقدمه بالاو اهداف آن، تشکیل سه شورا با گستره، اهداف و عملکردهای متفاوت به شرح زیر مورد نیاز تشخیص داده شد:
 الف) شورای هماهنگی کانون های بازنشستگیِ صنعت آب و برق استانی
 
ب) شورایهماهنگی کانون‌های بازنشستگیِ هم نام شرکتهای تحت پوشش شرکت‌های مادر تخصصی
 
 ج)شورای عالی کانون های بازنشستگیِ صنعت آب و برق کشور
 
 الف) شورای هماهنگی کانون های صنعت آب و برق استانی
این شورا مرکب از نمایندگان هیات مدیره کانون های استان (ترجیحاً روسای هیئت مدیره کانونها) در هر استان ( به تعداد کانونهای موجود در استان میباشد. وسعت عملکرد این شورا استانی بوده و اهداف آن ،ایجاد هماهنگی بین کانون های موجود در استان ویا تلاش برای تاسیس کانون برای شرکت هایی که فاقد کانون می باشند- تعامل با شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان و .....
این شورا از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر و خزانه‌دار برای مدت یک سال انتخاب می نماید
 
 ب) شورای هماهنگی کانون های بازنشستگی هم نام و تحت پوشش شرکت های مادرتخصصی
با توجه به وضعیت موجود ،تشکیل شورا برای این ۵ تشکل، به شرح ذیل متصوّر است.
 
 ۱) نیروگاه های برق حرارتی (تحت پوشش شرکت مادر تخصصی برق حرارتی)
 
۲) شرکت‌های توزیع نیروی برق( تحت پوشش شرکت مادر تخصصی توانیر)
 
 ۳) شرکتهای برق منطقه ای و .....(تحت پوشش شرکت مادر تخصصی توانیر)
 
 ۴) شرکتهای زیر مجموعه   شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب)
 
 ۵) شرکت های آب و فاضلاب ( تحت پوشش شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور)
 
 هر کدام از این ۵ شورا تشکیل می شود از چهار نماینده از هیات مدیره های شرکتهای ذیربط ( ترجیحاروسای هیئت مدیره کانونها) که توسط  هیات مدیره کلیه کانون های موجودِ همنام، زیر پوشش یک شرکت مادر تخصصی از بین داوطلبین، در یک رای گیری عمومی انتخاب می شوند.  به علاوه نماینده ی خودِ کانون بازنشستگی شرکت مادر تخصصی (ترجیحا رئیس هیئت مدیره ) ،که جمعاً پنج نفر خواهند شد.
این شورا ها از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر و خزانه‌دار برای مدت یکسال معرفی خواهند نمود.
 گستره و حوزه عملکرد فعالیت این شوراها درون شرکت مادر تخصصی مربوطه بوده و اهدافی همچون :
تعامل با مسئولین شرکت مادر تخصصی و ایجاد یکپارچگی و همسان سازی و پیگیری امور مربوطه را عهده دار خواهند شد  .
مجمع عمومی این شوراها همان نمایندگان هیات مدیره کانون های مربوط ( ترجیحا رییس هیات مدیره )تمامی کانون های موجودِ همنام و‌ تحت پوشش شرکت مادر تخصصی مربوطه است .
 
ج) شورای عالی کانون بازنشستگان صنعت آب و برق کشور
این شورا مجمع عمومی نداشته و اعضای آن به قرار زیر انتخاب می شوند:
 دو نفرنمایندگان هیات مدیره کانونهای بازنشستگی ذیربط( ترجیحا روسای هیات مدیره) تمامی کانون های  تعریف شده در بند ب بالا.  روش انتخاب این دونفر برای عضویت در شورای عالی هماهنگی کانونهای صنعت آب و برق در هر شرکت مادر تخصصی در مجمع عمومی که بمنظور تعیین نمایندگان کانونهای شرکتهای همنام زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی( بند ب بالا)  تشکیل میشود تعیین و بر آن اساس دو نفر انتخاب خواهند شد.
تا اینجا منطبق با تعداد ۵ شورای بوجود آمده در بندب، ۱۰ نفر از طریق رای گیری، مشخص می شوند.
 
یک نفر نماینده هیات مدیره کانون مرکز( ترجیحا رییس هیات مدیره) از طرف کانون مرکزی نیز به آنان پیوسته تا شورای عالی ۱۱ نفره کانون های بازنشستگی صنعت آب و برق کشور را بوجود آورند.
این شورا از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر و خزانه‌دار برای مدت یک سال معرفی می نماید.
 اهداف و وظایف این شورا پیگیری امور مربوط به بازنشستگان صنعت آب و برق از طریق تعامل با مقامات و مسئولان وزارتی، حکومتی، مجلس و.................. می
باشد.
 
شرکتها به لحاظ ماهیت( دولتی و غیردولتی)،تموّل مالی ( ضعیف و قوی)، وسعت و تعداد پرسنل( بزرگ و کوچک) و...........شنیده شود و از سوی دیگر کانون مرکز را به لحاظ همفکری و مشارکت در امر پیگیری امور مربوط به با نشستگان یاری دهند.
خوشبختانه همدلی، همزبانی و نگاه مثبت حاضرین در اکثر قریب به اتفاق موارد از طریق اقناع سازی و گفتگو حاکم بود.
حاصل این جمع بندی به صورت کتبی برای تمام کانون های موجود( اعم از شعبه و مستقل) به طریق مقتضی برای بررسی، اظهار نظر و پاسخ دهیِ مکتوب در مهلت معین ارسال خواهد شد.
_____________________________________________
 
متن کانون بازنشستگان نیروگاه همدان
از شما و سایر دوستان کانونهای صنعت آب و برق  وزارت نیرو تقاضامندم موافقت کتبی خود را در خصوص متن پیام های فوق الذکر به سمع و اطلاع همکان رسیده طی نامه ی کتبی به شماره فکس کانون نیروگاه همدان به شماره
 08138227859 از شنبه 26بهمن تا چهارشنبه  30 بهمن 98 در ساعات تعیین شده ذیل از طریق فکس ارسال دارند:
صبح ساعت 8:30 الی 10:30بعدازظهر ساعت 16:00 الی 30/17
 
دوستان سلام، صبح بخیر. جناب خوش نواز عزیز مجدداً متن پیشنهادی گروه ۶ نفره را به سمع شما عزیزان رساندند. کانون نیروگاه همدان بعنوان یکی از بازوهای کانون مرکز قبول زحمت فرمودند نظرات کانون های صنعت آب و برق را از طرف کانون مرکزدریاف، جمع بندی و به همراه مدارک ارسالی از کانون ها برای کانون مرکز ارسال فرمایند. دستشان درد نکند و ممنون و متشکر از این عزیزان. خواهشمند است در تعیین نماینده شرکتهای همنام زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی در شورای عالی ( تعیین دو نفر نماینده در شورا به متن پیشنهادی گروه ۶ نفره عنایت شود( دونفر نماینده شرکتهای همنام زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی در شورای عالی در جلسه مجمعی که برای تعیین ۴ نفر نماینده این کانونها در شرکت مادر تخصصی و از بین نمایندگان کانون ها که در جلسه مجمع شرکت فرموده اند  باید انتخاب شوند. البته پیشنهاد تعدادی از عزیزان گروه ۶ نفره این است که بمنظور هماهنگی بین شورای عا لی و این شورا ترجیحاً این دونفر از بین اعضاء انتخاب شده در شورای ۵ نفره شرکت مادر تخصصی باشند و میتواند این انتخاب توسط خود آن شورا انجام شود، قرار بود دوستان روی این موضوع نظر بدهند سپس نماینده معرفی شود. لذا از کانون نیروگاه همدان نیز درخواست میشود در معرفی نماینده عجله نفرمایند تا نظر جمع در ارتباط با نحوه تشکیل شوراهای پیشنهادی جمع آوری، جمعبندی  و سپس کانون ها بر آن اساس اقدام فرمایند
_____________________________________________
 
با سلام مجدد، پیشنهادکانون مرکز تشکیل هر سه شورا به شرح پیشنهادی گروه ۶ نفره میباشد و ترجیحاً انتخاب دو نفر برای شورای عالی به دلیل ایجاد هماهنگی بین شوراها و عدم تصمیم گیری ها و اقدام های متضاد از بین ۵ نفر اعضاء  انتخاب شده در شورای مادر تخصصی میباشد( حال این دونفر را اعضاء ۵ نفره شورا از بین خودشان انتخاب نمایندکه نظر اکثریت اعضاء ۶ نفره میباشد و یا این دونفر توسط نمایندگان شرکت کننده در مجمعی که برای انتخاب ۴ نفر شورای شرکتی شرکت میفرمایند و از بین ۵ نفر شورای مذکور انتخاب شوند).